SCHEDULE

Next session – February 13th

Hotel Ribno 

February 13th - Hotel Ribno - 6:30 PM

Tuning in, grounding, exploring, learning, growing, feeling, sensing, being aware, accepting… all in one. All there is. 

Nature. Nurture. Yourself. 

Take time for yourself, for “here and now”, for grounding (especially if you’ve been flying all around to get to Slovenia) and join us in a yoga circle at Hotel Ribno.  Ask at the reception where we are and they will show you the way.

Your teacher will be Ana Pirih (ana@yogabled.com).

Yoga mats, blocks, straps and blankets will already be there, all you need are comfortable clothes.

PRICE: 10 € per person. Class is suitable for all levels.

LOCATION: Hotel is a little bit away from the town’s center, if you would like to join us but don’t have a way of transport – let us know (info@yogabled.com)

Need more info? Leave us your questions at info@yogabled.com

MAP: Scroll down to see it.


Prepuščati se, prizemljiti, raziskovati, učiti, rasti, čutiti, zaznavati, se zavedati, sprejemati…. vse v enem. Vsega kar je. Prepusti se biti “tu in zdaj”. 

Vzemite si čas zase, za “tu in zdaj”, za prizemljitev svojega telesa, misli, energije in se nam pridružite v joga krogu v Hotelu Ribno. Na recepciji vprašajte kje se nahajamo in vas bodo usmerili.

Vaša učiteljica bo Ana Pirih (ana@yogabled.com)

Joga blazine in zidaki bodo že tam, kar potrebujete so udobna oblačila.

Cena: 10 € na osebo.

Za več informacij nam pišite na info@yogabled.com


Coming Soon - CLEARING YOUR BEING

Bookings: info@yogabled.com

This event is in LJUBLJANA

Nourish your being with dance, yoga, massage and sound therapy in an experience created by Maria Keck (singer, dancer and music therapist) and Ana Pirih (practitioner and teacher of yoga).

Body and soul experience by using your own tools – breath, voice, vision, heart, touch in a movement, observation, listening, vibrating, absorbing, softening, opening. »Clearing your being« is reCONNECTING and centering yourself. Clearing the tissue, inner vision, voice, movement, breath. Clearing yourself.

PAYMENT: 25€ | 15€ students/seniors

YOU NEED:
Comfortable clothes.
Water.
And three hours for yourself.

LOCATION: Center PREMIK – Dvorana D (HALL D) – Neubergerjeva ulica 9, Ljubljana

MAP: Scroll down to see it.

The workshop is suitable for everyone with or without dance or yoga experience. 

BREATH | MOVEMENT | SELF REFLECTION | SELF EXPLORATION | FOCUS | EXPRESSION | VIBRATION | INTEGRAL BODY ART

About Maria:
Maria is a woman of deep brown eyes that tell a story of a person connected to her »roots« who are taking her places. Woman of many talents was born with feet hungry to dance, voice hungry to sing and hands hungry to touch. She started nourishing her calls since she was little, dancing for her family at home, then dancing traditional circle dances of her rich culture, to flamenco who is now a big part of her life. She grew up listening to parents’ and grandmother’s folk songs and rhyms, through which she discovered that hidden knowledge in music is being very instinctive and natural. She sings folk and ethnical songs from a lot of different, mostly ancient cultures, that are deeply connected to ancestor’s wisdom, experiences, visions and symbols. She believes singing opens people and places where emotions are stored. Through touching the body, the mind and soul are openend and touched too. Dancing with our bodies, our minds and souls get the same amount of happiness, adrenaline, piece, freedom. Singing cleans our body, mind and softens our soul.

About Ana:
Ana is a yoga practitioner, a student of her own (and our) nature. The body, the mind and the energy. In her everyday practice she finds herself in deep observations – focus, movement, breathing and also cleansing and clearing the body and mind. Taking the body as a whole, the seen and unseen and trying to experience it by herself, as this is her best way of learning. She is a yoga teacher, but rather calls herself a student that shares her experience and observations in life with others in projects, writings and yoga classes. Her way and approach are deeply intuitive and inspired by nature and its cycles. Circles that we are all a part of.


Prijave: info@yogabled.com

Dogodek se odvija v Ljubljani

»Clearing your being« je delavnica telesa in duha z uporabo lastnih orodij – diha, glasu, vida, srca, sluha, dotika v v povezavi z gibom, zaznavanjem, vibracijo, mehčanjem,…
Vračanje nazaj k sebi. Osveževanje tkiva, notranje zaznave, izražanja/glasu, giba in diha.
Je negovanje sebe s plesom, jogo, masažo in zvočno terapijo na delavnici, ki jo ustvarjata Maria Keck, pevka, plesalka in glasbena terapevtka in Ana Pirih jogistka in učiteljica joge.

LOKACIJA: Center Premik, Dvorana D, Neubergerjeva ulica 9 Ljubjlana (zemljevid je spodaj).

PLAČILO:

25€

15€ študenti/upokojenci

PRIJAVE/VPRAŠANJA: anapirih@gmail.com ali keck.maria@yahoo.es

Potrebujete:
Udobna oblačila. Vodo. In 3 ure zase.
Vse ostalo dobite na delavnici.

Delavnica je primerna za vse z ali brez plesnih izkušenj, ali izkušenj iz joge.

O MARII KECK:
Plesalka, pevka, glasbena terapevtka, maserka.
Maria je ženska globokih rjavih oči, ki govorijo zgodbo osebe, ki je povezana s svojimi »koreninami«. Je ženska mnogih talentov, ki jo je že od malega klicala njena narava. Petje, ples in dotik. Vse to je začela negovati že od malih nog, ko je plesala v domači dnevni sobi, kasneje tradicionalne plese v krogu svoje bogate kulture, in nato še v flamenku, ki je zdaj velik del njenega življenja. In odraščala je ob poslušanju ljudskih in etno pesmi svojih staršev in babice, kjer je spoznala, da je skrito znanje glasbe zelo nagonsko in naravno. Zdaj poje ljudske pesmi različnih kutlur, ki so globoko povezane z modrostjo prednikov, izkušnjami, vizijami in simboli. Verjame, da petje odpira ljudi in prostore v njih. In to se dogaja tudi z dotikom, in plesom, ki celotenmu telesu prinaša enako količino veselja, adrenalina, svobode. Petje pa z vibracijo čisti telo in mehča dušo.

O ANI PIRIH:
Jogistka in raziskovalka svoje narave. Telesa, uma in energije. V svoji vsakodnevni praksi raziskuje globoko osredotočenost, gibanje, dihanje, povezanost in »komunikacijo« tkiva z umom in čustvi. Je učiteljica joge, a zase raje pravi, da je raziskovalka, ki svoja spoznanja, učenja deli naprej med ljudi, ki jih srečuje v življenju, na projektih, v zapisih in na joga vadbah, oziroma joga krogih, ki jih ustvarja. Njeno delo je intuitivno in globoko povezano z naravo in navdahnjeno s cikli. Krogi, v katere se povezujemo tudi sami in smo del njih. Del narave v naravi.

Private classes

“You do not need to seek freedom in a different land, for it exists with your own body, heart, mind and soul.” 

Intimate, private, focused and safe way to explore yoga, your own body and breath with a class adapted for you.

PRICES:

1 PRIVATE CLASS: 40€ / 75 – 80 min class with consultations

4 CLASSES IN A MONTH: 135€ / 75-80min classes with consulations and if needed also written or drawn session to help you with your own practice.

BIRHTDAY / CELEBRATION / FRIENDSHIP FLOW: Gather your friends and have yourself a private practice. Price depends on the number of people joining the 75min class.

BOOKINGS:

For bookings of private classes, write us at info@yogabled.com

OTHER INFORMATION:

Yoga mats, blocks and blankets will be provided by us.

For more information, please write us at info@yogabled.com


“Ni vam treba iskati svobode v tujih deželah, saj ta obstaja v vašem telesu, srcu, mislih in duši.”

Intimen, privaten, pozoren, osredotočen in varen način raziskovanja joge, svojega telesa, diha z vam prilagojeno vadbo.

CENE:

1 INDIVIDUALNA VADBA: 40€ / 75 – 80 min, z vključenim posvetom

4 VADBE V MESECU: 135€ / 75-80 min, če izrazite željo lahko dobite tudi napisano/narisano vadbo, ki vam pomaga pri domači praksi.

ROJSTNODNEVNI / PRIJATELJSKI FLOW: Zberite prijatelje in se podružite na privatni jogi. Cena vadbe je odvisna od števila prijavljenih na “prijateljski” 75 minutni flow.

REZERVACIJE:

Za rezervacije nam pišite na info@yogabled.com

DRUGE INFORMACIJE:

Za joga blazine, zidake in odeje bo poskrbljeno.

Če imate kakšno vprašanje, nam pišite na info@yogabled.com.

SUP YOGA CLASSES

SEASON IS CLOSED

 If you need more info, let us know at info@yogabled.com


 SEASON IS CLOSED

Če vas zanima več informacij nam pišite na info@yogabled.com

 

Classes

75min class

10eu*

*Guests of hotels, hostels and pensions where at a particular day YOGA BLED is taking place get a special discount – 30% OFF.

Individual private yoga class

40eu

We are also doing classes for closed groups (business – MICE, companies, festivals etc,…) > more info ana@yogabled.com
Reach out to us: info@yogabled.com or Facebook: YOGA BLED